Így változott a regisztrált álláskeresők száma Egerben 2012 és 2022 között

Így változott a regisztrált álláskeresők száma Egerben 2012 és 2022 között

Csökkenő tendenciát mutatott az Egerben regisztrált álláskeresők átlagos száma évenkénti lebontásban az elmúlt tíz esztendő során.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) erre vonatkozó adatbázisa alapján megállapítható, hogy 2012 és 2022 között megközelítőleg 62,5%-kal csökkent az Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál nyilvántartott regisztrált álláskeresők száma. Ez nagyjából egybevág az ország egészére vonatkozó trenddel, ahol ugyanezen időszak alatt a regisztrált álláskeresők átlagos számával kapcsolatos csökkenés – a számításaink szerint – körülbelül 57,4%-os volt.

 

 

Regisztrált álláskeresők átlagos száma Egerben (2012-2022)

Regisztrált álláskeresők átlagos száma

Látható, hogy a csökkenő tendencia csupán egyszer tört meg jelentősen, méghozzá 2020-ban, mikor is az azt megelőző évi 2597-ről 3627-re emelkedett a regisztrált egri álláskeresők átlagos száma, ami közel 40%-os növekedést jelent. Mindez vélhetően az ebben az évben kirobbant koronavírus-járványra, illetve az annak terjedését visszaszorítani hivatott korlátozásokra visszavezethető, aminek eredményeként számos munkavállaló veszítette el az állását országszerte.

Az Egri Járási Hivatalban regisztrált álláskeresők száma évenkénti átlagban (2012-2022)

regisztrált álláskeresők száma évenként Egerben

Az NFSZ által közzétett adatok alapján továbbá megállapítható, hogy a nemek szerinti lebontásban a férfiak és a nők aránya nagyjából azonosan alakult az elmúlt tíz év során, vagyis ilyen tekintetben nem mutatható ki számottevő különbség az egri álláskeresők között. Más a helyzet az életkor szerinti lebontásban, amely adatok egyértelműen a 25-54 éves korosztály jelentős többségéről tanúskodnak. Átlagosan ezen korcsoportba tartozók tették ki a regisztrált álláskeresők kétharmadát Egerben, bár való igaz, hogy számuk – csakúgy, mint a 25 év alatti álláskeresőké – fokozatosan csökkent az évek során. Ellentétben az 55 év feletti korosztállyal, akik esetében inkább egy stagnáló, olykor növekvő tendencia figyelhető meg 2012 óta.

Az iskolai végzettség szerinti összevetetésben a csupán általános iskolát végzettek nehéz munkaerőpiaci helyzete körvonalazódik, akik minden évben a regisztrált álláskeresők legalább egyharmadát tették ki Egerben. Második legnagyobb, 23-29 százalékos arányban a szakiskolát, szakmunkásképzőt teljesítőket vették nyilvántartásba, míg a szakközépiskolai, technikumi képesítéssel rendelkezők a 18-22 százalékát adták az Egri Járási Hivatalnál regisztrált álláskeresőknek. Érdekesség, hogy a gimnáziumot és a főiskolát, egyetemet végzett álláskeresők aránya nagyjából hasonló mértékben oszlott meg 2012 óta, előbbiek esetében 9-12 százalék, utóbbiakéban pedig 7-11 százalék volt a jellemző.

Forrás: Az elemzést készítette az EgerAllas.hu, az adatok forrása a NFSZ.