EgerAllas.hu a(z) egri állásportál jognyilatkozata.

Nem használható az EgerAllas.hu az alábbi célokra:

(1) álláshirdetések feladása olyan módon, amely nem felel meg az alkalmazandó helyi, országos, vagy nemzetközi jogforrásoknak, ideértve különösen a munkavégzésre és foglalkoztatásra, egyenlő munkalehetőségre, valamint munkavállalási feltételekre vonatkozó jogszabályokat, továbbá az adatok védelmére, felhasználására és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra vonatkozó jogszabályokat; 

(2) olyan álláshirdetések feladása, amelyeknél az alkalmazás feltétele meghatározott állampolgárság, vagy jogszerű állandó lakóhely létesítése egy meghatározott országban, kivéve ha ez a törvényeknek, rendeleteknek, közigazgatási határozatoknak vagy szövetségi, állami, vagy helyi önkormányzati szerződéseknek való megfelelés érdekében szükséges; 

(3) olyan álláshirdetések feladása, amelyek olyan kiválasztási követelményeket vagy kritériumokat tartalmaznak, amelyek nem tartoznak a hirdetett állás tényleges, vagy törvényes követelményei közé; 

(4) álláshirdetések vagy más hirdetések feladása az EgerAllas.hu versenytársai részére, vagy olyan állások vagy egyéb tartalmak feladása, amelyek linket tartalmaznak az EgerAllas.hu versenytársainak a honlapjára; 

(5) termékek vagy szolgáltatások eladása, népszerűsítése, vagy hirdetése; 

(6) franchise ajánlatok vagy piramisjátékra vonatkozó felhívások feltöltése, "klubtagságok", terjesztői lehetőségek, multi level marketing lehetőségek 

(7) olyan üzleti lehetőség hirdetése, amely kezdeti vagy periodikus befizetést igényel, vagy további tagok, elosztók, vagy ügynökök toborzását kívánja meg; 

(8) olyan üzleti lehetőség hirdetése, amely kizárólag jutalékot fizet, kivéve, ha a hirdetés kifejezetten tartalmazza, hogy az állás kizárólag jutalékot fizet, és világosan körülírja a terméket vagy szolgáltatást, amelynek eladását a jelentkezőtől várják;  

(9) olyan lehetőségek meghirdetése, amelyek nem jóhiszemű foglalkoztatásra vonatkoznak; 

(10) szexuális szolgáltatások hirdetése, illetve szexuális természetű álláshoz munkavállalók keresése; 

(11) emberi testrészek felhasználását vagy adományozását kérni, ideértve különösen a humán reprodukcióval kapcsolatos szolgáltatásokat, így a pete-adományozást, illetve a béranyaságot; 

(12) meghatározott politikai párt, politikai célkitűzés, álláspont, vagy ügy népszerűsítése; 

(13) meghatározott vallás népszerűsítése; (14) olyan állások hirdetése, amelyek esetében a jelentkezőnek információt kell nyújtania (i) faji vagy etnikai eredetéről, (ii) politikai nézeteiről, (iii) filozófiai vagy vallásos nézeteiről, (iv) szakszervezeti tagságáról, (v) fizikai vagy mentális egészségéről, (vi) szexuális életéről, (vii) büntetőjogilag üldözendő cselekmények elkövetéséről, vagy ellene folyamatban levő büntetőeljárásról, vagy (vii) koráról, kivéve amennyiben azt az alkalmazandó jog megengedi. 

(15) olyan üzleti vagy üzletszerű lehetőségek hirdetése, amely reklám céljából promotálja az egyén vállalkozását illetve tevékenységét.

Az EgerAllas.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje azokat a hirdetéseket, vagy tartalmakat az EgerAllas.hu oldalról, amelyek az EgerAllas.hu ésszerű mérlegelése alapján nem felelnek meg a fenti Feltételeknek, vagy ha bármely olyan tartalom kerül felvitelre, amely a EgerAllas.hu mérlegelése alapján nem felel meg az EgerAllas.hu érdekeinek. Az EgerAllas.hu fenntartja továbbá a jogot, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

Ha Ön az EgerAllas.hu Szolgáltatásainak használata során bármikor hamis tényt közölt az EgerAllas.hu-val, vagy bármely más módon félrevezette az EgerAllas.hu-t az üzleti tevékenységének természetével kapcsolatban, az EgerAllas.hu-nak jogában áll, megszüntetnie az Ön jogosultságát az EgerAllas.hu Szolgáltatásainak igénybevételére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az oldal regisztráció nélkül szabadon használható álláshirdetések közzétételére. A weboldalon közzétett állás hirdetők és állás hirdetések valódiságáért, a közzétett hirdetések információtartamáért az üzemeltető felelőséggel nem tartozik.

Az EgerAllas.hu oldal teljes egészében - a reklámokkal, hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt áll.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Az IT-Nav Hungary Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldalról és lapokról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
c) nem kereskedelmi célra használja fel az átvett információkat.

Az EgerAllas.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Copyright © 2010-2011. EgerAllas.hu - IT-Nav Hungary Kft. Minden jog fenntartva!